modlitba za duši Vladimíra Michajloviče Gunďajeva

báseň vyšla ve sbírce Druhý den po konci světa