O Projektu

 

Fotograf nemá žádný jiný úkol, než hledat silné fotografie. To znamená obrazy dostatečně dospělé, aby obstály před divákem mlčky a samy. Dveře do jiných světů... Není žádný jiný umělecký Projekt než Umění samo. Není žádný jiný Jazyk než Poezie.

 

Igor Malijevský 1996 - 2012   

 

Znamení

 

Při setkání se znamením míváme často tísnivý pocit. Znamení jako taková však nejsou zlá. To se jen bolestně připomíná naše touha vše pochopit a pojmenovat.

Je třeba rozlišovat znamení a symboly. Symbol je zástupné označení, ukazuje vždy od něčeho k něčemu. Podobně i znamení k čemusi ukazuje, nikdy však nezjistíme, k čemu.

Znamení, narozdíl od symbolu, znepokojuje.

Symbol, narozdíl od znamení, lze vysvětlit.

Znamení lze číst i jako výpověď o budoucím. V souladu s fyzikálními zákony je však pochopíme vždy až tehdy, když už je pozdě.

Psychologický výklad znamení (t.j. jeho subjektivizování) je zbabělostí. Znamení v sobě nesou reálná sdělení, a to v rovině, která je jinými prostředky neuchopitelná.

Znamení nás mohou vést, navzdory tomu, že zůstávají vždy nepochopena.

Znamení se rodí z nepořádku. I hmota vyžaduje svobodu projevu.

Svět je prorostlý znameními. Nic se nestane, přehlédneme-li některá. Přehlédneme jich dokonce většinu, tak jako houbař v lese přehlédne většinu hříbků. Je však neštěstí, nejsme-li schopni nebo ochotni číst je vůbec.

K čemu jsou nám znamení dobrá? Těm, kteří cítí potřebu takto se ptát, k  ničemu.